Състезания

2018-05-21

Софийски математически турнир за малки таланти


2018-04-14

Четвърто пролетно състезание "Добър ли си по български език?"

Уважаеми родители,

На  22.04.2018 г., неделя, от 8.30 до 10.00 часа в Образователен център „Авигея” в гр. Пловдив ще се проведе Четвъртото пролетно състезание "Добър ли си по български език?", организирано от Детска академия София за ученици от 1. до 6. клас.

Състезанието е интересно и трудно, с продължителност 90 минути за учениците от 1. до 4. клас и 120 минути за учениците от 5. до 6. клас. Съставено е от няколко отделни части, които са структурирани с нарастваща степен на сложност.


Таксата за участие е 10 лв. и се заплаща при записването.


Всички участници трябва да бъдат в сградата на ОЦ „Авигея” 15 минути преди началото на състезанието и да носят химикалки.

За информация: 0887527591 2018-03-26
За втора година имаме удоволствието да поканим децата на Пловдив да участват в XII математическо състезание "Малкият принц"2018-02-12

Покана за участие в детско авторско състезание

 

Уважаеми родители,

На 10.03.2018 г., събота, и на 18.03.2018 г., неделя, от 9.00 до 10.00 часа, в Детската академия в гр. София и на 18.03.2018 г., неделя, от 14.30 до 15.30 часа в Образователен център АВИГЕЯ в гр. Пловдив ще се проведе Първото детско авторско състезание по математика за ученици от 1. до 7. клас.

Регламент:
1. Състезанието е съставено само от авторски задачи на децата.
2. Журито на състезанието няма право да съставя задачи, но ще гарантира за верността на задачите.
3. Всяко дете на възраст от 1. до 7. клас включително може да бъде автор на задачи.
4. В състезанието могат да участват всички деца, независимо дали са автори на задачи или не.
5. В срок до 04.03.2018 г. включително всеки автор на задачи изпраща на ел. поща на Детската академия office@childrens-academy-bg.com ЕДНА или ДВЕ свои авторски задачи, които са създадени за целите на настоящото състезание, не са публикувани никъде другаде и не са били изпращани за друго състезание.
6. Всеки автор съставя задачите за своите връстници. Задачите не могат да бъдат съставяни за по-малки деца.
7. Няма ограничения във вида на задачите - могат да бъдат от областта на аритметиката, алгебрата, геометрията, комбинаториката, логиката и т. н. Могат да бъдат за време или за разписване.
8. Автор, изпратил задача (задачи), останала(и) нерешена(и), получава правото да състави цяло състезание от 10-15 задачи (по своя преценка) за своите връстници. Тези състезания ще се проведат през месеците октомври-ноември 2018 г. 
9. Победителите в състезанието ще получат грамоти и медали.
10. Всички задачи носят еднакъв брой точки.
11. В класирането не участват точките, получени при решаването на собствените задачи.

За участие в състезанието е необходимо предварително записване чрез попълването на регистрационната форма: http://goo.gl/99W7Lu.
Необходимо е всички участници в състезанието (независимо дали са автори или само състезатели и дали ще участват в състезанието в София или в Пловдив) да попълнят и изпратят посочената регистрационна форма.
КРАЕН СРОК за попълване на регистрационната форма и за изпращане на задачите: 04.03.2018 г., 18.00 часа.

Авторите на задачи не заплащат такса за участие в състезанието.
За всички други участници таксата за участие е 10 лв., която се заплаща на място, непосредствено преди началото на състезанието.

Всички участници в състезанието трябва да бъдат в сградата на Детската академия на адрес: София, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9 или на Образователен център АВИГЕЯ на адрес: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 57 тридесет минути преди началото на състезанието.

2018-02-17

Състезание по история и култура на българските земи

 

Уважеми родители,

На 24.02.2018 г., събота , от 8.30 до 9.30 часа, и на 25.02.2018 г., неделя, от 14.30 до 15.30 часа, в Детската академия в София и Пловдив ще се проведе Първото пролетно състезание по история и култура на българските земи от древността до наши дни за ученици от 2. до 8. клас.

Състезанието е насочено към децата, които проявяват сериозен интерес към историята, културата и изкуството в региона на Югоизточна Европа, чийто център днес е територията на България. Въпросите са съобразени с изучавания учебен материал, но се очаква децата да проявят творческо мислене и да могат да изложат в писмен вид своето мнение по даден проблем.

Таксата за участие в състезнието е 10 лв. и се заплаща на място, непосредствено преди началото на състезанието.

За участие е необходимо предварително записване чрез попълването на регистрационната форма: http://goo.gl/g31h96.
Краен срок за записване: 22.02.2018 г., 18.00 часа.
За информация: 0888 222 863.

Всички участници в състезанието трябва да бъдат в сградата на Детската академия на адрес: гр. София, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9 или на Образователен център АВИГЕЯ на адрес: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 57 тридесет минути преди началото на състезанието.

2018-02-12

Покана за участие в детско авторско състезание

 

Уважаеми родители,

На 10.03.2018 г., събота, и на 18.03.2018 г., неделя, от 9.00 до 10.00 часа, в Детската академия в гр. София и на 18.03.2018 г., неделя, от 14.30 до 15.30 часа в Образователен център АВИГЕЯ в гр. Пловдив ще се проведе Първото детско авторско състезание по математика за ученици от 1. до 7. клас.

Регламент:
1. Състезанието е съставено само от авторски задачи на децата.
2. Журито на състезанието няма право да съставя задачи, но ще гарантира за верността на задачите.
3. Всяко дете на възраст от 1. до 7. клас включително може да бъде автор на задачи.
4. В състезанието могат да участват всички деца, независимо дали са автори на задачи или не.
5. В срок до 04.03.2018 г. включително всеки автор на задачи изпраща на ел. поща на Детската академия office@childrens-academy-bg.com ЕДНА или ДВЕ свои авторски задачи, които са създадени за целите на настоящото състезание, не са публикувани никъде другаде и не са били изпращани за друго състезание.
6. Всеки автор съставя задачите за своите връстници. Задачите не могат да бъдат съставяни за по-малки деца.
7. Няма ограничения във вида на задачите - могат да бъдат от областта на аритметиката, алгебрата, геометрията, комбинаториката, логиката и т. н. Могат да бъдат за време или за разписване.
8. Автор, изпратил задача (задачи), останала(и) нерешена(и), получава правото да състави цяло състезание от 10-15 задачи (по своя преценка) за своите връстници. Тези състезания ще се проведат през месеците октомври-ноември 2018 г. 
9. Победителите в състезанието ще получат грамоти и медали.
10. Всички задачи носят еднакъв брой точки.
11. В класирането не участват точките, получени при решаването на собствените задачи.

За участие в състезанието е необходимо предварително записване чрез попълването на регистрационната форма: http://goo.gl/99W7Lu.
Необходимо е всички участници в състезанието (независимо дали са автори или само състезатели и дали ще участват в състезанието в София или в Пловдив) да попълнят и изпратят посочената регистрационна форма.
КРАЕН СРОК за попълване на регистрационната форма и за изпращане на задачите: 04.03.2018 г., 18.00 часа.

Авторите на задачи не заплащат такса за участие в състезанието.
За всички други участници таксата за участие е 10 лв., която се заплаща на място, непосредствено преди началото на състезанието.

Всички участници в състезанието трябва да бъдат в сградата на Детската академия на адрес: София, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9 или на Образователен център АВИГЕЯ на адрес: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 57 тридесет минути преди началото на състезанието.


Първо Коледно състезание по български език: 09.12.2017 г.

 

Резултати на децата от 1. клас

Максимален брой точки - 22:

10.12.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ:

Уважаеми родители,

Четвъртото Коледно математическо състезание за децата от предучилищна възраст, организирано от Детската академия, ще се проведе на 17.12.2017 г., неделя, от 8.30 до 9.30 часа, в гр. Пловдив, в Образователен център АВИГЕЯ, на адрес: ул. "Сан Стефано" № 57. Лице за контакт: г-жа Татяна Желязкова, тел. 0887527591.

Състезанието се подготвя от преподавателите по математика в Детската академия и е насочено към всички деца на 5-7 години, които обичат да решават задачи по математиката.

За участие е необходимо предварително записване на място, в Образователен център АВИГЕЯ, като се попълнят трите имена на детето; име и фамилия на родителя; мобилен телефон за контакт с родителя.

Таксата за участие е 10 лева и се заплаща на място, на г-жа Желязкова, при записването за състезанието. При неявяване на детето на състезанието, таксата не подлежи на възстановяване.

Краен срок за записване: 16.12.2017 г., 18:00 часа.

Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на 19.12.2017 г.

Официалното награждаване на победителите ще се състои на 20.12.2017 г., сряда, в Образователен център АВИГЕЯ. За точния час на тържеството ще Ви уведомим допълнително.


6.12.2017

Курс по ментална аритметика

Уважаеми родители,

Детската академия на науките, изкуствата и спорта организира курс по ментална аритметика за учениците от 1. до 8. клас в гр. Пловдив.

Основната цел на курса е да подготви децата за участие в предстоящото през есента на 2018 г. в Германия Световно първенство по ментална аритметика.

Заниманията ще се провеждат по следния начин:
1. един път месечно, в неделя, от месец януари 2018 г. до месец октомври 2018 г. (с изключение на месец август 2018 г.) децата ще имат занимания в Образователен център АВИГЕЯ  на адрес: ул. "Сан Стефано" № 57, лице за контакт: г-жа Татяна Желязкова, тел. 0887527591, с продължителност два астрономически часа;
2. през останалото време подготовката ще се осъществява онлайн, като децата ще имат регулярно поставяни домашни работи, които ще следват учебния план.

По време на часовете всяко дете работи със собствен лаптоп. Необходимо е родителите да осигурят наличието на лаптоп, на който ще бъде инсталиран специализиран софтуер за работа и вкъщи.

Всички деца, които покрият официалните квалификационни критерии за участие в Световното първенство, ще сформират българския отбор и ще бъдат подпомогнати финансово от Детската академия (самолетните билети на участниците ще бъдат закупени за сметка на Детската академия).

Графикът на ежемесечните двучасови занимания е както следва:
1. за децата от 1. до 3. клас: от 10.00 до 12.00 часа;
2. за децата от 4. до 8. клас: от 12.00 до 14.00 часа.

Подготовката на децата се ръководи от г-н Г. Георгиев, световен шампион в календарна калкулация, поставил рекорд в листово изписване на 66 дати за 1 мин. (от периода 1600-2100 г.), с призови класирания от световно първенство и олимпида в коренуване, деление на многоцифрени числа и задачи изненада.

Таксата за участие в курса е 300 лв. и покрива 10-те неделни занимания  за целия 10-месечен период до месец октомври 2018 г. Онлайн обучението не се заплаща от родителите. Таксата се заплаща предварително, при записване за курса и при отсъствие не подлежи на възстановяване.

Първото неделно занимание ще се състои на 14.01.2018 г. по посочения график. Датите на следващите неделни занимания ще се уточняват всеки път, с оглед натовареността на децата и г-н Георгиев.

Краен срок за записване и внасяне на таксата в брой, в център АВИГЕЯ: 12.01.2018 г.

за повече информация: 0888 222 863.13.11.2017г.
За пета поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.
Състезанието ще се проведе в два кръга.
I кръг – на 29 ноември 2017 г.
II кръг – на 21 февруари 2018 г.
Таксата за участие е 6 лв на ученик.
Учениците, преминали успешно първия кръг на състезанието, не заплащат такса за участие във втория кръг.
Заявките за участие се приемат до 24.11.2017 г. на имейл centar.avigea@abv.bg


13.11.2017 г.   
     Заповядайте на Дванадесети Софийски математически турнир за малки таланти, организиран от ОЦ "Авигея" към Детската академия: 19 ноември, 8.30-9.30 часа

Турнирът е за деца предучилищен и първи клас.
Заявки ще се приемат до 16.11.2017г. на имейл centar.avigea@abv.bg
и плащане в ОЦ "Авигея" на такса от 10 лева. 
При неявяване на детето таксата не се възстановява!

13.11.2017 - Математика без граници
     Сертификатите и медалите ще пристигнат след 1.12.2017 г. тогава ще обявя ден за получаването им.

*Име: / Фирма :

*Емайл:

Телефон :

Адрес :


*Съобщение: