Летни школи по математика

Летни курсове – 2019

Лятото е най-подходящия период за отстраняване на пропуските.

Курс 1: Таблица за умножение

29.07.2019 – 09.08.2019

17:00 – 18:00

150 лв

Курс 2: Текстови задачи със събиране и изваждане

29.07.2019 – 09.08.2019

18:30 – 19:30

150 лв

Курс 3: Текстови задачи с умножение и деление

19.08.2019 – 23.08.2019

17:00 – 18:00

150 лв

Курс 4: Подготовка за 5 клас: Дроби – Модул 1

19.08.2019 – 30.08.2019

18:30 – 19:30

150 лв

Програма на летните обучения

Курс 1: Таблица за умножение

Таблицата за умножение се изучава във втори клас. Много от учениците срещат трудности заради забързаното темпо в училище.

Таблицата за умножение е едно от най-важните неща, които трябва да знаем. Ако не научим хубаво таблицата за умножение рискуваме математиката да ни се стори изключително трудна.

Подходящо е  за ученици от 1 до 4 клас. С различни интересни игри ще затвърдим знанията. Ученето на таблицата за умножение може да бъде лесно и забавно преживяване.

Начални знания на ученика, за да се включи в курса:

Ученикът трябва да може да събира и изважда числата без проблем.


Курс 2: Тексови задачи със събиране и изваждане

Знаете ли, че има 12 различни ситуации за решаването на текстови задачи със събиране и изваждане? В този курс ще научим децата да виждат ситуацията в задачата, да разглеждат задачата от различни ъгли и да намират смисъл. Курсът е подходящ за ученици от 1 и 2 клас.  Целта на курса е да разберат в основи как се решават текстови задачи, да виждат смисъла в различните ситуации, да различават отделните типове задачи и да прилагат правилния модел за решаването на задачата.

Начални знания на ученика, за да се включи в курса:

Ученикът трябва да може да събира и изважда числата до 100 без проблем.

Курс 3: Текстови задачи с умножение и деление

Знаете ли, че има 9 различни ситуации за решаването на текстови задачи с умножение и деление? В този курс ще научим децата да виждат ситуацията в задачата, да разглеждат задачата от различни ъгли и да намират смисъл. Курсът е подходящ за ученици от 3 и 4 клас.  Целта на курса е да разберат в основи как се решават текстови задачи, да виждат смисъла в различните ситуации, да различават отделните типове задачи и да прилагат правилния модел за решаването на задачата.

Начални знания на ученика, за да се включи в курса:

Ученикът трябва да знае добре таблицата за умножение, събиране и изваждане на числата и деление.


Курс 4: Подготовка за 5 клас: Дроби – модул 1

В този модул ще разгледаме Основно свойство съкращаване  на обикновени дроби, умножение и деление на обикновени дроби.

5 клас се явява труден за учениците и една предварителна подготовка за това, което ги очаква ще окаже благоприятен ефект върху тях.  На практика за трите модула ще разгледаме целия раздел Обикновени дроби, десетични дроби, част от число, проценти, което е един много добър старт за 5 клас, без стрес от непознатото.

Начални знания на ученика, за да се включи в курса:

Ученикът трябва да знае много добре таблицата за умножение и да може да дели.

Записването за курса става чрез формата за контакт!

*Антиспам въпрос - моля отговорете,
използвайки само цифри!
+ 43 = 45