Ментална аритметика-Smarty Kids

2018-10-23

Smarty Kids

  • Занятия по ментална аритметика
  • Менталната аритметика е методика за хармонично развитие на детето с помощта на специални упражнения с абакус и практика по бързо устно смятане. По време на занятията у детето протича важно за неговото развитие активиране на мозъка вследствие на едновременна работа на двете полукълба при смятане.
  • Всестранно развитие
  • Благодарение на това, че менталната аритметика задейства и развива и двете полукълба на мозъка, тя спомага да се подобри паметта и реакцията, да се формира логическо мислене и да се научат децата да се концентрират.

 

 

Запиши се за безплатен шоу-урок!