Образователен център “Авигея” вече 11 години с любов и внимание обучава децата на Пловдив!
Всички наши деца и техните родители познават добре преподавателите, но нека се възползваме от технологиите и да представим нашия екип и на всички останали, които все още не са пристъпвали прага на “Авигея”.

Преподавателският състав се състои от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които непрестанно се развиват и са отдадени на професията си.

 

Нашите преподаватели

Инж. Татяна Желязкова
Основател на ОЦ „Авигея“
Преподава:

– математика на деца от 1-ви до 7-ми клас;

– състезателна математика на деца от предучилищна възраст до 5-ти клас;
– Бързо четене, Ментална аритметика и Финансова грамотност по системата SmartyKids.

Мария Кузева
Преподава:

– математика на деца от 1-ви до 7-ми клас

– математика по системата Jump Math
– състезателна математика на деца от 1-ви до 5-ти клас

– Бързо четене и Финансова грамотност по системата SmartyKids

Преподавател в ОЦ “Авигея” от основаването му през 2010 година.
С основна професионална квалификация “Учител по математика и физика”.
Сред допълнителните ѝ квалификации са:

  • Обучение по Монтесори метод за деца от 0 до 6 г. и от 6 до 12 г. чрез Асоциация Монтесори – Ръка за ръка

  • Основни принципи на Арт – терапията
  • Използване на Арт- терапията при подкрепа на деца в риск
  • Използване на Арт – терапията при подкрепа на деца жертви на насилие и Арт-терапия <базово ниво > чрез Българска Асоциация по Арт-терапия
  • Въведение в Схема-терапия чрез Институт за екология на мисленето. 

Веселина Костова
Преподавател в учебната занималня за деца от 1-ви до 4-ти клас.
Вече 4 години част от сплотения ни колектив и с над 30 години професионален опит, тя уверено води децата в образователния процес и насърчава любознателността им в учебната ни занималня.

Светлана Стефанова
Логопед и социален педагог
Преподава математика по системата Jump Math.
С магистратура Социално-педагогическа работа с деца и семейства и над 20 години практически опит, тя е нашият логопед, който се стреми към развиване на емоционалната интелигентност на деца от предучилищна и училищна възраст. 
Работила в системата на детски градини, рехабилитационна болница и в частна практика с деца и възрастни 

с комуникативни нарушения, Светлана Стефанова има интереси към учебни системи, прилагащи мултисензорен подход в обучението.

Мария Попова

Преподавател по Български език и Литература на 5-ти, 6-ти и 7-ми клас.
Учител при нас от 3 години. Завършила е Българска филология и е преподавател с близо 30 години стаж. Тя подготвя нашите деца по БЕЛ в прогимназиалния етап на обучение – ключов момент в образованието на ученика.
За учителската професия тя казва: “Училището е моят осъзнат житейски избор, където се старая да изграждам мост между

отделните поколения. Приемам професията учител като мисия, а човек се чувства истински щастлив, когато прави това, което може и обича”.

Малина Йорданова

Преподавател по английски език.

Завършила Английска филология и преподава при нас от 2011 година. Освен дългогодишен опит в ОЦ “Авигея”, е натрупала над 30 години стаж в образователната система.
Подготвяла е както деца от всички възрасти, така и възрастни с различно ниво на познания по езика. Тя обучава нашите деца за тестове, олимпиади и състезания, а също и за НВО и матури.