banner-image

Нашият метод за самостоятелна форма на обучение

Ние от „Образователен център АВИГЕЯ“ вярваме, че всяко човешко същество е равнопоставено и зачитаме личната свобода на децата и правото на избор!

В желанието си за промяна, създадохме програма за „Свободно образование“ !

В програмата ще започнем учебния процес, формирайки група с деца от 6-7 годишна възраст.  Така, нашият първи клас ще има възможността да навлезе в една по-сплотена, продуктивна и сигурна училищна среда, в която всяко дете да получи възможно най-добрия старт в образованието си.

Предимства

Развитие

В малки групи децата са подкрепени да развиват своя индивидуален потенциал

Видове интелигентност

Набляга се както на академичната така и на емоционална интелигентност

Ценни умения

Възпитание на порядъчност и уважение към другите, коефициент на здравословно любопитство и справяне с проблемите

Равнопоставеност

В много подкрепяща среда децата получават същите знания и умения, които биха получили, ако средата в училище не беше така агресивна

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси от родители
Нашата методика на преподаване е формирана като алтернатива на традиционното обучение в рамките на образователната ни система. Учебната среда при нас дава възможност за индивидуалното развитие на всяко дете, записано в самостоятелна форма на обучение.
  • Защото всяко дете е ценно, такова, каквото е създадено.
  • Защото искаме да запазим искрата на присъщата любознателност у всяко дете.
  • Защото вярваме, че мотивацията за развитие е важен фактор за израстване на децата.
  • Чрез одобрени помагала от МОН, които имат за цел да разкрият пред децата красотата на Християнството.
  • С настъпилите промени в Закона за предучилищно и училищно образование се дава възможност на родителите да обучават децата си в самостоятелна формата на обучение./ЗПУО , чл.112, ал.1, т.2, по реда на чл.12, ал.2/. Децата се записват в самостоятелна форма на обучение и в края на срока се полагат изпити в училището, в което са записани. Децата ще се обучават по програмата на МОН и по българските образователни стандарти.
  • Учебният материал ще е разпределен на блокове, което ще даде възможност на децата да се потопят в проблема на деня. Прескачането от тема в тема носи раздвояване на вниманието и повърхностно разбиране на преподавания материал.
  • Всяко дете учи и напредва спрямо собствените си възможности. Нашата цел ще е децата да изпреварват своите връстници, което ще се постигне чрез иновативни начини на преподаване. Предвидено е математика да се преподава по системата JUMP Math. След ограмотяването четивната техника и разбирането на текста да се подпомогне от нашата система за Бързо четене.

Запознайте се с нашата програма

   
   
   
Понеделник   
   
Вторник   
   
Сряда   
   
Четвъртък   
   
Петък   
   
8,00 – 8,30   
   
СИП   
   
СИП   
   
СИП   
   
   
   
   
   
8,40 – 9,20   
   
БЕЛ   
   
БЕЛ   
   
Математика   
   
БЕЛ   
   
Математика   
   
9,30 – 10,00   
   
БЕЛ   
   
БЕЛ   
   
Математика   
   
БЕЛ   
   
Математика   
   
11,00 – 11,30   
   
ИИ   
   
БЕЛ   
   
Математика   
   
Родинознание   
   
Технологии   и предприемачество   
   
11,40 – 12,10   
   
ИИ   
   
Музика   
   
ФВС   
   
Родинознание   
   
   
   
12,20 – 12,50   
   
   
   
Музика   
   
ФВС   
   
   
   
   

* Децата ще се обучават по програмата на МОН и по българските образователни стандарти.

Заплащане

При участие на две деца от едно семейство, второто дете ползва 50 % отстъпка от размера на таксата.

Заплащането на таксата се извършва в брой в офиса, след предварителна уговорка по телефона, или по банков път.

Направете първата крачка към правилното развитие на вашето дете!

Моля свържете се с нас за записване

Call Now Button