Услуги

Програма на обучение

Образователният център предлага:

През учебната година

 • Подготовка на домашни работи и уроци на ученици от 1-ви до 5-ти клас.
 • Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал.
 • Езикова подготовка за училище.
 • Изобразителни дейности.
 • Интелектуални игри, провокиращи въображението и мисленето; игри за позитивно общуване, доверие и отговорност, работа в екип.
 • Беседи с децата – етика, взаимоотношения, актуални проблеми, здравни беседи и пр.
 • Предоставяне на педагогическа информация на родителите.
 • Срещи с интересни личности.

Срещу допълнително заплащане:

 • Транспорт.
 • Курсове по чуждоезикова подготовка.
 • Изкуства – школа по пиано, цигулка и приложни изкуства.
 • Консултации с логопед, психолог и педагог.
 • Занимания след работното време на занималнята.

В неделен ден – по заявка и при сформиране на групи:

 • Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив. Изучаване историята на града.
 • Еднодневни екскурзии.
 • Посещения на куклен театър.

През ваканциите :

 • Специална тематична програма.
 • Школи по чуждоезикова подготовка.
 • Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив и други градове. Изучаване историята и културата на посещаваните места.
 • Посещения на куклен театър.
 • Четене на задължителна художествена литература.
 • Зелени училища.
 • Ски училища.
 • Летни лагери.

Занимания за ученици от 2-ри клас:

1. Изпълнение на домашните работи.

2. Работа с учебните тетрадки по БЕЛ, математика, и „Околен свят”.

3. Упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматични правила.

4. Матеметически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи.

5. Упражнения за доразвитие на четивната техника.

6. Упражнения за успешно писмено съчиняване и преразказване.

7. Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.

Занимания за ученици от 3-ти и 4-ти и 5-ти клас:

1. Изпълнение на домашните работи.

2. Работа с учебни тетрадки и помагала.

3. Създаване на умения за усвояване на материала по „Човек и природа” и „Човек и общество”.

4. Писмени упражнения по БЕЛ.

5. Допълнително решаване на задачи от материала по математика от 3-ти и 4-ти клас.

6. Подготовка за изпитите в края на 4-ти клас.

7. Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.

 

Занимания по математика за ученици от 7-ми клас:

 1. Курсът за подготовка е разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи.
 2. При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите.
 3. Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне.

Индивидуални уроци по математика и български език от 5 да 12 клас.

Уроците се провеждат след предварителна уговорка. Един урок е с продължителност 90 минути.