Логопедични услуги

Логопедична занималня

Със система от специфично подбрани техники и методики си поставяме за цел да развиваме и подобряваме:

 • Вниманието – устойчивост, концентрация, превключване;
 • Паметта – зрителна и слухова; краткосрочна и дългосрочна;
 • Речевото внимание и памет;
 • Балансирането на ляво и дясно мозъчно полукълбо;
 • Очно-моторните движения;
 • Фината моторика на пръстите;
 • Правилната артикулация.

Групите са подходящи за:

 • Деца от предучилищна възраст със забавено или неправилно езиково-говорно
  развитие;
 • Деца от училищна възраст със затруднения в четенето, писането и математиката;
 •  Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието;
 • Ученици със специфични обучителни потребности;
 • Деца, изискващи мултисензорно стимулиране.

Заниманията се провеждат всеки ден от понеделник до петък.

Цената е 250 лв за месец и се предплаща в началото на месеца. Подготовката на децата е в рамките на 4 учебни часа.

За повече информация и записване можете да ни потърсите на:
📞 0887 527 591
📧 centar.avigea@abv.bg

Индивидуални уроци
при затруднения с математиката
за деца от Предучилищна група до 4 клас 

• Мултисензорен подход
• Алтернативни методи от методиките Jump math и Ремелка
• Индивидуална програма за всяко дете

Заниманията са подходящи за деца с трудности в:

• Преброяването, сравняването и сортирането на обекти
• Ориентацията на предмети в пространството
• Мерните единици
• Връзката между брой и число/цифра
• Решаването на аритметични, геометрични и текстови задачи
• Усвояването на таблицата за умножение и деление
• Покриването на нормите за съответния клас

Видове услуги

 • Диагностика на обучителни трудности;
 • Консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
 • Разработване на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения;

Цена на логопедичен час: 35 лв. – 45 мин.

Цена на 10 сесии: по договаряне