Школа по БЕЛ за 5, 6 и 7 клас

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

След проведените изпити от Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас, можем с гордост да обявим, че нашите ученици записват среден брой точки по БЕЛ – 80,5.

Грамотността на всеки човек е гаранция за успехите му в бъдеще.
Чрез развитието на езиковите и литературните компетентности Вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли пред аудитория, както и способност за творческа изява.
Обучението по българският език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към другите/околните/. Учениците при нас получават изцяло индивидуално отношение и формират умения за позитивна нагласа към усвояването на книжовните норми.Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни и езикови уроци, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания материал.
В часовете по литература учениците работят и усвояват темите и идеите, заложени в даден художествен текст. Те се научават да осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и символи. Чрез изучаването на произведения, заложени и приети в програмата на МОН,  ученикът се запознава многоаспектно с личността, мястото и ролята на твореца.
Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности.

Графикът на школите се уточнява след записване на децата.
Заниманията за групите са веднъж седмично по 60 мин. за 5 и 6 клас, и 90 мин. за 7 клас.

Целогодишен курс по БЕЛ за 7 клас / при мин. 4 деца в група/

Общо 120 учебни часа

Заплащането се извършва на 3 вноски по 312 лв ​(936 лв за целия курс ).

1 вноска – при записване

2 вноска – до 1.11.2021

3 вноска – до 01.02.2021

​Допълнителни отстъпки при записване за комбиниран курс – математика + български език и литература.

Отсъпка от 20% при записване за двата предмета. Допълнителни 5 % отсъпка при записване по препоръка на наш ученик.

Отстъпките за курса важат при записване до 30-ти август!

Курсът стартира в средата на месец септември  и продължава непосредствено до изпита за НВО.
Обучението се  извършва в малки групи-до 6 ученици.

ВАЖНО: Отстъпки при записване за комбиниран курс – математика + български език и литература  1497 лв за двата предмета.

Индивидуални уроци по БЕЛ:

7 клас: 1 дете – 35 лв/ 90мин.

2 деца – 30 лв/90мин.

5 и 6 клас: 1 дете – 25лв/60мин.

2 деца – 20 лв/60 мин.

 

Форма за записване:

Запиши се