Математика за деца по системата Jump Math

Системата JUMP Math е нов метод на обучение по математика, който все повече набира популярност в последните години.
Това е напълно нормално, като се вземат предвид резултатите, които методиката е постигнала.
Създателят на системата за обучение по математика JUMP Math е Д-р Джон Майтън – математик, писател и драматург. Джон почти се проваля на изпита си по висша математика през първата година в университета, но любовта му към математиката и убеждението, че всеки носи истински математически потенциал, го отвежда до създаването на JUMP Math под формата на група за частни уроци през 1998г. Бестселърът му „Митът за способностите: отглеждане на математически талант у всяко дете“ описва успехите му с методиката.
 
А в основите си тя е заложила създаването на позитивна среда, в която всички деца да се развиват колективно и с любов към математиката.
С гордост можем да заявим, че и в Образователен център “Авигея” обучението по системата JUMP Math е възможно в лицето на нашите преподаватели Мария Кузева и Светлана Стефанова.

Обучението в Школите по Jump Math е разпределено в два учебни срока, като заплащането за всеки срок е както следва:

  • ПГ – 280 лв на срок+ 40 лв учебници
  • 1-ви клас – 320 лв на срок + 40 лв учебници
  • 2-ри клас – 320 лв на срок + 40 лв учебници
  • 4-ти клас – групата е запълнена
График за провеждане на заниманията
 Група  Седмично разписание
 Предучилищна група  Вторник от 17:00 до 18:00
 1-ви клас  Понеделник от 17:00 до 18:30
 2-ри клас  Четвъртък от 16:00 до 17:30
 4-ти клас  групата е запълнена
ЧЧ

Моля, преди да запишете детето си в курса, да се запознаете с нашите Общите словия на обучние.

https://www.avigea.net/wp-content/uploads/2021/05/Общи-условия-на-обучение.docx

За връзка:
Тел:  0887 527 591

За записване, моля, попълнете формата.