Финансова грамотност – SmartyKids

 

Заедно с добре познатите ни вече курсове по Ментална аритметика и Бързо Четене, дойде време да предложим още един курс. Той е създаден от нашия екип специалисти вследствие на наблюденията ни от какво се нуждаят децата днес. А именно – добро познаване на икономиката, с която се срещат ежедневно дори най-малките. 💸

Затова създадохме курсът “Финансова Грамотност” за деца от 8 до 14 години.

Курсът цели да ограмоти финансово децата и още в ранна възраст те да познават основните финансови инструменти и термини, с които всеки възрастен се сблъсква и да управляват парите си. Така адаптацията им в по-късен етап ще бъде по-плавна и лесна и те ще подхождат с внимание и увереност към всяко финансово предизвикателство. 📚

Чрез този курс искаме децата да:

  • Знаят основните понятия в икономиката – пари, валута, семеен бюджет, финансово планиране, приход, разход, кредит, права на потребителя и др. 💶
  • Планират правилно семейния бюджет – ще имате верен помощник. 👪
  • Могат да съхраняват отговорно и да боравят безопасно с банкови карти. 💳
  • Овладеят способи за увеличаване на своя приход – акумулиране на средства, инвестиции, лихви и печалба. ↗️
  • Могат да обезпечават икономическа безопасност на своите средства. 🔒
  • Разпознават „уловките“ в рекламите и промоционалните акции. ⬇️
  • Разпознават мошеничеството и ще избягват контакт с такива хора. 👌
  • Направят своя първи бизнес план. 📊

А сега искаме да Ви попитаме:
⁉️Искате ли да видите вашето дете успешно?
Елате при нас!
Район Център
ул.”Сан Стефано” 57

 gsm: 0887527 591
centar.avigea@abv.bg